Visjon og verdier

Innhold

Visjon

Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle.

Verdier

Fellesskap
Keops skal ha et inkluderende og støttende miljø preget av god kommunikasjon og samhandling på alle nivåer.

Likeverd
Miljøet i Keops skal være basert på likeverd, tillit og respekt for enkeltmennesket.

Mangfold
Keops skal søke å benytte mangfoldet av den kunnskap og kompetanse som både deltakere og ansatte besitter.

Raushet
Keops ønsker interesserte og aktive ansatte, der åpenhet for hverandres forskjellighet og kunnskap verdsettes. Raushet skal prege all vår samhandling.

Til toppen