Dagtilbud

Innhold

I Porsgrunn kommune kan du få dagopphold ved Dagavelingen på Mule sykehjem eller på St.Hansåsen sykehjem.

Det er mulig å få dagopphold ved dagavdelingen på Mule sykehjemsom er tilpasset mennesker med demenssykdom, eller ved dagavdelingen på  St.Hansåsen sykehjem.

Du må søke Tjenestekontoret om plass.

Til toppen