Bofellesskap

Innhold

Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til mennesker med varig nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker. Miljøarbeidertjenesten består av boliger, avlastning, dagsenter, ambulerende hjemmetjeneste og støttekontakt.

Toppen bofellesskap

Toppen bofellesskap gir tjenester til mennesker med varige nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker.

Avdelingsleder: May Brith Jordbrudal 
Mob: 994 08 680

Fagkoordinator: Julianna.Ditlefsen  

Her finner du oss:

Toppen Bofellesskap
Mule 12C
3944 Porsgrunn
Tlf: 480 34 205

Amundajordet bofellesskap

Amundajordet botiltak gir tjenester til mennesker med varige nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker.

Avdelingsleder: Elizabeth Lekman
Mob: 930 83 381

Fagkoordinator: Linda Holien

Her finner du oss: 

Amundajordet botiltak
Amundajodet
3940 Porsgrunn
Tlf: 35 55 93 11

Orionvegen botiltak

Orionvegen botiltak gir tjenester til mennesker med varige nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker..

Avdelingsleder: Christian Møller Skau
Mob: 900 23 084

Fagkoordinator: Anne-Lene Skaaning

Her finner du oss:

Orionvegen botiltak
Orionvegen 91
3942 Porsgrunn
Tlf: 481 96 671

Granlia botiltak

Granlia botiltak gir tjenester til mennesker med varige nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker.

Avdelingsleder: Anne Lene Halvorsli-Arntsen
Mob: 414 77 257

Fagkoordinator: Stine Brekke Eriksen

Her finner du oss:

Granlia botiltak
Granlia 29A
3943Porsgrunn                                                                                                 
Tlf: 35 54 91 95

Junoveien botiltak

Junoveien botiltak gir tjenester til mennesker med varige nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker.

Avdelingsleder: Ina Christin Johansen
Mob: 957 95 268

Fagkoordinator: Inger Marie Eikedalen

Her finner du oss:

Junoveien botiltak
Junoveien  41
3942 Porsgrunn
Tlf: 48 21 68 07 / 915 21 805

Røyskattlia botiltak

Røyskattlia botiltak gir tjenester til mennesker med varige nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker..

Avdelingsleder: Stian Aasoldsen 
Tlf: 35 56 79 52
Mob: 400 93 751

Fagkoordinator: Agnar Skrede

Her finner du oss:

Røskattlia botiltak
Røyskattlia 24
3932 Porsgrunn
Tlf: 35 51 44 66

Hestehoven botiltak

Hestehoven botiltak gir tjenester til mennesker med varige nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker.

Avdelingsleder: Heidi Eiris Johansen
Mob: 976 86 264
Tlf: 35 55 92 08

Fagkoordinator: Turid Johanne Borg 

Her finner du oss:

Hestehoven botiltak
Hestehoven 12
3930 Porsgrunn
Tlf: 918 52 316  - hovednummer,
Tlf: 468 47 624
Tlf: 468 62 216

Rolandvegen bofelleskap

Rolandvegen bofellesskap gir tjenester til mennesker med varige nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker.

Avdelingsleder: Frode Ljunggren Mikalsen
Mob: 416 71 650

Fagkoordinator: Kine Holm Johnsen

Her finner du oss:

Rolandvegen bofellesskap
Rolandvegen 25
3913 Porsgrunn
Tlf: 917 32 617/ 917 34 423

Saturnveien barne- og ungdomssenter

Avdelingsleder: Tone Magnussen
Tlf: 35 51 63 23
Mob: 917 50 872

Fagkoordinator: Hege Paulsen Gyri

Her finner du oss:

Saturnveien barne - og ungdomssenter 
Saturnveien 26
3942 Porsgrunn
Tlf: 35 51 63 20

Gartnerløkka Dagsenter

Avdelingsleder: Gro Baasland 
Mobil: 951 51 416

Fagkoordinator: 
Lene Solgård

Her finner du oss:

Gartnerløkka Dagsenter
Darudvn 1
3913 Porsgrunn
Tlf: 35 56 16 80

Ambulerende innsatsteam

Avdelingsleder: Christian Møller-Skau 
Mob: 900 23 084

Her finner du oss:

Ambulerende innsatsteam
Klyvgata 7
3920 Porsgrunn

Borgehaven 1 etg bolig

gir tjenester til mennesker med varige nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker.

Avdelingsleder: Anne Bergersen
Mob: 917 08 103

Fagkoordinator: Monica Espe og  Anette Ulberg Gundersen

Her finner du oss:

Borgehaven 3
3911 Porsgrunn
Tlf: 35 56 24 45

Borgehaven Bragesvei

gir tjenester til mennesker med varige nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker.

Avdelingsleder: Anne Bergersen
Mob: 917 08 103

Her finner du oss:

Bragesvei 19
3911 Porsgrunn
Tlf: 35 56 25 21

Borgehaven 3 etg boliger 

Avdelingsleder: Mona Johnsen
Mob: 971 06 844

Her finner du oss:

Borgehaven 1
3911 Porsgrunn
Tlf: 35 56 25 12

Til toppen