Legevakt

Innhold

Legevakt er et tilbud om øyeblikkelig hjelp ved sykdom og skade til alle som bor eller oppholder seg i Porsgrunn kommune.

Telefonnummer til legevakta: 116 117

Ring legevakta ved

  • Behov for lege utenom normal arbeidstid
  • Dersom du ikke har fastlege i kommunen
  • Ved behov for psykososialt kriseteam

Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kontakt fastlegen din.

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113

Bemanning
Legevakten er bemannet med sykepleier og lege hele døgnet.

Hvordan får du hjelp?

Det er ikke timebestilling på legevakten, men vi setter opp veiledende timer for å unngå lang ventetid. Dersom legen må ut i sykebesøk eller en akuttsituasjon oppstår, er lengre ventetid ikke til å unngå.

Ved tilstander som kan behandles på legevakten må du komme hit. Dette fordi vi må opprettholde høy beredskap for dem som henvender seg til oss. Du får raskere og tryggere behandling når legen har utstyr og prøvemateriell tilgjengelig.

Barn må alltid bringes til legevakten.

Til toppen