Bruk av selvtest/hurtigtest

Innhold

Her er en forklaring på hvordan man skal ta en hurtigtest på korona selv.

I bruksanvisningen står det at korona-testen du tar hjemme, skal tas i nesa. Folkehelseinstituttet (FHI) har funnet ut at det er større sannsynlighet for å fange opp smittede med omikron, dersom testen også tas i svelget. 

Spesielt voksne personer med symptomer bør derfor ta prøve fra både svelg og nese når de gjør selvtester (med prøve fra svelg først). Neseprøve kan benyttes alene dersom det oppleves som ubehagelig eller vanskelig å teste seg i svelget (halsen).

Mindre barn bør fortrinnsvis fortsatt testes med kun neseprøve, da mange barn synes det er ubehagelig med halsprøver.

Resultatene fra testen er klare 15–20 minutter etter at prøven er tatt.

Bruksanvisning

For øvrig er det viktig at du følger fremgangsmåten nøye, slik at du får riktig resultat på testen. Les gjennom hele fremgangsmåten før du starter testen. 

 • Utstyret du har fått utdelt skal ligge i romtemperatur i 15 minutter før bruk. I tillegg trenger du en egnet søppelpose og en klokke/mobil med varsling.
 • Vask og sprit hendene godt før du starter.
 • Legg utstyret på et tørt, rent og jevnt underlag. Pakken består av følgende: Testkasset, prøveglass, tørkemiddelpakke, prøvetakningspensel. 
 • Åpne pakningen og ta ut testkassetten. Ikke berør bunnen på prøveglasset (rundt felt) og testfeltet (firkantet felt) på kassetten. Kontroller at kassetten ikke er skadet og legg den på et tørt og rent underlag. Sjekk at kulene i tørkemiddelet viser gul farge. Dersom fargen på kulene er endret fra gul til grønn er testkassetten ugyldig og skal kastes. Du må da be om nytt utstyr.
 • Fjern folien fra røret med væske og plasser røret stående i f.eks. en liten kopp. Pass på at væsken ikke tømmes ut.
 • Åpne pakningen med den sterile prøvetakingspenselen. Ikke berør vattdelen på penselen.
 • Åpne munnen og stryk prøvepinnen langs området der mandlene er (eller kunne vært). Stryk hver side ca 4 ganger. Bruk gjerne et speil.
 • Før så den samme prøvepinnen forsiktig inn i det ene neseboret (1-2 cm inn). Roter penselen ca 5 ganger (10 sekunder) langs innsiden av neseboret. Gjenta prosedyren i det andre neseboret. 
 • Sett prøvetakingspenselen direkte i røret med væske, med vattdelen ned. Klem nederst på røret samtidig som penselen roteres minst 10 ganger. Press ut væsken fra penselen ved å trykke sammen røret, mens penselen samtidig roteres og trekkes opp og ut. Kast penselen i søppelposen.
 • Trykk korken med dråpeteller, hardt og godt ned på røret.
 • Snu røret, med korken ned, og drypp 4 dråper prøvemateriale til testkassettens prøvebrønn (rundt felt).
 • Bruk klokke med varsling, gjerne på mobiltelefonen, og sett tiden til 15 minutter. Testkassetten skal nå ligge i ro i 15 minutter før avlesning.
 • Samle alt brukt testutstyr i søppelposen, når testkassetten er avlest. Knyt posen godt igjen og kast den i vanlig søppel.
 • Vask hendene og underlaget du har brukt.

Avlesning av resultat 

Resultatet vises som fargende linjer i testfeltet (firkantet felt). Sørg for godt lys under avlesning. 

 • Positiv test: To fargede linjer vises. En linje i kontrollområdet (C) og en linje i testområdet (T). Enhver fargenyanse i testområdet skal vurderes som positiv.
 • Negativ test: Kun en farget linje i kontrollområdet (C) vises.
 • Ugyldig test: Ingen farget linje i kontrollområdet (C) vises. Testen må i slike tilfeller gjentas med ny prøve og ny testkassett.

Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er:

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer
 • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn
 • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp
 • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk
 • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
 • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no).
Til toppen