Jordmor og svangerskapsomsorg

Innhold

Er du gravid og bor i Porsgrunn, er du velkommen til å ta kontakt med jordmor.

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten i Porsgrunn kommune er en del av helststasjonstjenesten 0-5 år.

Tjenesten er gratis. Kvinner/familier v/behov har krav på tolk.

Jordmor tilbyr alle gravide individuelle konsultasjoner, veiledning og helsekontroller gjennom svangerskapet. Partner er også velkommen. Du som er gravid anbefales å ta kontakt tidlig i svangerskapet for informasjon om levevaner og livsstilsråd, slik at barnet du bærer får den beste starten. Jordmor skal også identifisere risikogravide med behov for ekstra oppfølging.

Jordmortjenesten gir også råd vedrørende seksualitet, prevensjon og kvinnehelse. Har du blitt uplanlagt gravid og ønsker veiledning, kan du kontakte oss. Du kan også henvende deg direkte til veiledningskontoret Amathea: https://www.amathea.no/. Amathea Telemark holder til i Skien.

Den gravide har rett til å velge om hun vil gå til fastlege og/eller jordmor i svangerskapet. I Porsgrunn kommune er det et etablert samarbeid mellom jordmødre og fastleger, og den gravide anbefales å gå til fastlege for blodprøvetaking. Blodprøver bør tas rundt svangerskapsuke 12. Ved første kontroll hos lege skal det også tas bakterieprøve av urin.

Helsedirektoratet anbefaler følgende blodprøver av gravide:

 • Hepatitt B
 • HIV
 • Syfilis
 • Hemoglobin og serumferritin («jernlager»)
 • Blodtype og blodtypeantistoff.

Porsgrunn kommune følger Helsedirektoratets basisprogram med 8 kontroller, inkludert ultralyd. https://helsedirektoratet.no/Documents/NFR/Svangerskapsomsorgen/Algoritme-oversikt-over-anbefalt-innhold-i-svangerskapsomsorgen.pdf

Kvinner/familier med spesielle behov eller risiko tilbys oppfølging utover basisprogrammet.

Jordmortjenesten tilbyr

Helsekontroll ved hver konsultasjon

 • Blodtrykk
 • Urinprøve
 • Vekt
 • Hevelse
 • Livmorens vekst
 • Fosterets hjerteslag og bevegelser
 • Fosterets leie

Individuelt tilpassede samtaler og veiledning med utgangspunkt i den enkelte kvinne og families behov og livssituasjon. Aktuelle samtaletemaer kan være:

 • Veiledning i forhold til svangerskapsrelaterte plager og levevaner som kan påvirke mor og barn
 • Psykisk helse og psykiske forandringer relatert til svangerskap, fødsel og barseltid.
 • Egenomsorg
 • Graviditet og arbeidsliv
 • Fysiske endringer og fysisk aktivitet
 • Fødselsforberedelse
 • Fødselsangst og møte med fødeavdelingen
 • Belastende livserfaring med vold eller krenkelser
 • Ammeforberedelse og ammeveiledning
 • Forberedelse til foreldrerollen og tilknytning til barnet
 • Det nyfødte barnets behov
 • Foreldrepermisjon og stønadsmuligheter
 • Utsyr til baby
 • Søskensjalusi

Jordmortjenesten samarbeider ved behov med fastlege, Psykisk Helseteam, Rusteam, øvrige instanser ved Familiehelsetjenester, Barnevernstjenesten, DPS , samt Sped- og småbarns-teamet, STHF.

Fødsels- og foreldreforberedende kurs

Arrangeres i regi av helsestasjonen. Førstegangsfødende anbefales å delta. Kurset er beregnet for deg som skal føde og den som skal være med på fødselen. Kurset koster 500,- per par.

Henvising til Ultralyd og Spesialisthelsetjenesten

Jordmortjenesten har etablert samarbeid med leger og ultralydjordmødre ved Gynekologisk poliklinikk Sykehuset Telemark, samt enkelte privatpraktiserende gynekologer. Friske gravide i Telemark tilbys to ordinære ultralydundersøkelser:

-          Uke 17-19: Terminbestemmelse og screening.

-          Uke 32: Tilvekstkontroll

Kvinner med spesielle behov eller risiko henvises til spesialist. Jordmortjenesten henviser også til fødselsforberedende samtale ved Jordmorpoliklinikken dersom den gravide har spesielle behov, alvorlig fødselsangst eller tidligere komplisert og/eller traumatisk fødselseerfaring.

Dersom svangerskapet ditt blir overtidig, henvises du til overtidskontroll ved Gynekologisk poliklinikk Sykehuset Telemark når du har gått 9 dager over ultralydterminen.

Omvisning på Føde- og barselavdelingen i Skien

Sykehuset tilbyr omvisning før fødsel for deg som skal føde og den du planlegger å ha med deg. Påmelding gjøres til sekretær på Fødeavdelingen tlf 35 00 47 64 hverdager kl 0800-1500.

Hjemmebesøk

Jordmortjenesten vil fra høsten 2019 utvide tilbud med hjemmebesøk etter fødsel. Tilbudet rettes mot førstegangsfødende og familier som kan ha spesielt nytte av det, og innebærer at jordmor kommer hjem til deg en av de første dagene etter hjemreise fra barselavdelingen.

Etterkontroll

Jordmortjenesten tilbyr etterkontroll, samtale og prevensjonsveiledning. Jordmor foreskriver alle typer prevensjonsmidler og tilbyr innleggelse av P-stav. Etterkontroll gjøres ca 6 uker etter at du har født.

Kontakt oss

Jordmortjenesten ønsker å bidra til at du får en trygg og positiv opplevelse av å være gravid og fødende.
Kontakt helsestasjonen for bestilling av time, tlf 35 54 73 45.

Jordmødre

Anne Elisabeth Nord
Marthe Tobiasson (Fagansvarlig)
Mona Troøyen
Karin Yderberg
Anita Ødegaard Finquist

Jordmødrene holder til ved Porsgrunn Helsestasjon, Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn.

Mandag - Fredag kl 0800 – 1500.

 

Nyttige linker

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1188/Gode%20levevaner%20før%20og%20i%20svangerskapet%20IS-2455.pdf
https://helsenorge.no/sok#k=gravid
http://matportalen.no/
https://www.sthf.no/behandlinger/fodsel-og-barsel
https://tryggmammamedisin.no/
https://kjennliv.no/
https://ammehjelpen.no/
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Farskap+og+morskap/farskap-og-foreldreansvar
https://www.sexogsamfunn.no/abort/
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/432/Hvordan-du-ammer-ditt-barn-noen-rad-den-forste-tiden-IS-2092.pdf

Til toppen