Hjemmetjenesten

Innhold

Hjemmetjenestene i Porsgrunn kommune består av hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester.

Hjemmesykepleie er et tilbud til den som på grunn av sykdom eller funksjonshemming trenger nødvendig hjelp i kortere eller lengere tid.

Tjenesten består av hjelp til personlig hygiene, måltider, medisiner og annen nødvendig helsehjelp. Hjemmehjelp eller praktisk bistand er et tilbud til den som er helt avhengig av hjelp for å utføre praktiske gjøremål i hjemmet. Tjenesten består av hjelp til rengjøring, klesvask, handling av nødvendige matvarer, tilbud om middag for oppvarming etc.

Man må søke om å få tjenester.

Tjenestekontoret behandler søknadene.

Kontaktinformasjon

Hjemmetjenestene i Porsgrunn

 

 

Til toppen