Helsestasjon

Innhold

Helsestasjonen har som målsetting å bidra til best mulig helse, trivsel og utvikling hos barn og unge og stimulere til et godt samspill mellom foreldre og barn.

Helsestasjonene har tilbud om:
• Hjemmebesøk til nyfødte.
• Barselgrupper.
• Individuell konsultasjon med helsesøster og lege.
• Vaksiner til barn etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet
• Rådgivning og veiledning.


Helsestasjonen samarbeider med en rekke instanser: bl.a lege, fysioterapeut, ergoterapeut, pp-tjenester, barnevernet og sykehuset. Vi henviser til den aktuelle instans ved behov.
  
Helsestasjonen har plikt til å føre journal og dokumentere nødvendige helseopplysninger. Alle opplysninger blir behandlet fortrolig. Foreldrene har innsynsrett i journalen.

Tjenestene er gratis.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn
Postadresse:
Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Ekspedisjon helsestasjon: 35 54 73 45

Virksomhetsleder Lene Lindflaten
lene.lindflaten@porsgrunn.kommune.no

Til toppen