Fysioterapi

Innhold

Kommunefysioterapeutene i Porsgrunn kommune driver med hjemmebehandling av pasienter som ikke selv kan reise til privateinstitutt med driftsavtale og pasienter i institusjon.

Behandling hos fysioterapeut krever ikke henvisning fra lege.

Du kan benytte søknadsskjema her eller ringe oss på tlf 3556 2400 (man- fre, kl 10-14; stengt mellom kl 11.30-12.00 grunnet lunsj)

Alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade. Frikortet kommer automatisk i posten etter du har betalt 2085 kroner i egenandeler for 2019.

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom, skade og lyte. Tjenesten kan bidra med blant annet:

  • undersøkelser
  • funksjonsutredninger / motorisk vurdering
  • utforming og oppfølging av tiltak
  • behandling
  • gruppetrening
  • opplæring og faglig undervisning
  • formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon

Rettet mot personer som er over 18 år.

Er du hjemmeboende må du ha henvisning fra din fastlege. Deretter vil kommunens fysioterapitjeneste foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Fra 01.januar 2017 må alle betale egenandel for behandling hos fysioterapeut, unntatt barn under 16år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade.

Frikort egenandelstak 2 omfatter egenandeler for bl.a. fysioterapi. Taket for frikort for egenandelstak 2 er 1 990 kroner for 2017.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Saksbehandling

Fysioterapi tjenesten har plikt til å behandle saken så fort som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette.

Alle henvisninger blir behandlet. I tilfelle ventelister benyttes fysioterapitjenestens prioriteringsnøkkel.

Vi gjør en faglig vurdering av hvilke tiltak bruker har behov for.

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Søknaden sendes

Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter
Avdeling for fyso- og ergo- og tekn. hjelpemidler
Borgehaven 1
3911 Porsgrunn

08.11.2008 12:25:57 09.01.2017 11:30:00 20.08.2008 15:30:00

Kontaktinformasjon

Zorana Miljevic
Ledende fysioterapeut
E-post: Zorana.Miljevic@Porsgrunn.kommune.no
Tlf. 35 56 24 00

Besøksadresse: Borgehaven 1, 3911 Porsgrunn

Til toppen