Fysio- og ergoterapi barn og unge

Innhold

Barneteamet Fysio/ergo består av fysio- og ergoterapeuter, som jobber med barn og unge fra 0 – 18 år og er tilknyttet helsestasjoner, skolehelsetjenesten, barnehager og i pasientenes hjem.

Vår tjeneste

Fysio- og ergoterapeutene kartlegger barnets ressurser, funksjons- og utviklingsnivå, omgivelser og interesser i samarbeid med barnet, foresatte og andre aktuelle. Tiltakene rundt barna tilpasses etter den enkeltes behov og kan være individuell og/eller i gruppe. Vi jobber også forebyggende.

Ergoterapeuten som jobber med barn og unge kan bistå med:

 • utredning og kartlegging av barn med funksjonsforstyrrelser i kroppens sanse- og bevegelsesapparat
 • funksjonstrening av barn og unge, for eksempel håndmotorikk
 • veiledning av foresatte og personell i forhold til dagliglivets aktiviteter og gjøremål
 • tilrettelegging av aktivitet og lek, herunder utprøving, formidling og tilpasning av hjelpemidler
 • rådgivning i forhold til utforming av inne- og utearealer i hjem, barnehager, skoler og institusjoner
 • deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov
 • veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere

Fysioterapeutene som jobber med barn og unge kan bistå med:

 • undersøkelse, kartlegging og vurdering av motorisk funksjon, og igangsettelse av relevante tiltak
 • hjelp til utprøving, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.
 • rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere
 • behandling individuelt eller i gruppe
 • deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov

Hva koster det?

Fysioterapi og ergoterapitjenester for barn 0-18 år er gratis.

Hvordan få kontakt?

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole eller andre instanser. Henvisningsskjema finner du ved å trykke her

Hvor holder vi til

Vi holder til 2. etg ved sentrum helsestasjon, Rådhusgata 5.

Henvisningsskjema

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Katrine Lyngstad Smørsgård
Telefon: 41 36 56 55
E-post: katrine.lyngstad.smorsgard@porsgrunn.kommune.no

Besøksadresse: Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn
Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn


Oversikt Fysio- og ergoterapeutene i Barneteamet Fysio/ergo

FYSIOTERAPEUTER

Katrine L. Smørsgård
Fagleder

Katrine.Lyngstad.Smorsgard@porsgrunn.kommune.no

41365655

Anne-Marthe Strand

Anne.Marthe.Strand@porsgrunn.kommune.no

97169246

Marianne Solberg

Marianne.solberg@porsgrunn.kommune.no

47689370

Kristin Serkland Norskog

Kristin.Serkland.Norskog@porsgrunn.kommune.no

48054702

Tonje Thon

Tonje.Thon@porsgrunn.kommune.no

97532829

Turnusfysioterapeut

2turnus@porsgrunn.kommune.no

97698927

ERGOTERAPEUTER

Cecilie Opsahl Gleichmar

Cecilie.Opsahl.Gleichmar@porsgrunn.kommune.no

90471034

Marie Gjestvang

marie.gjestvang@porsgrunn.kommune.no

90628714

Privatpraktiserende fysioterapeut m/ driftsavtale 50% øremerket barn 0-5 år

Tonje Thon

Tonje_Thon@hotmail.com

97532829

Til toppen