Ergoterapi

Innhold

Avdelingen består av de kommunale ergo- og fysioterapitjenester for voksne pasienter, tekniske hjelpemidler og transporttjenester.

Kommuneergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Målsetting

Vårt mål er å hjelpe deg til å kunne fungere bedre i dine omgivelser med dine daglige gjøremål.
Vi har også som mål å forebygge, samt behandle sykdom, skade eller funksjonshemning.

Hvem kan bruke tjenesten?

Tjenesten er for deg som på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemning har vansker med å utføre viktige daglige gjøremål.
Tjenesten er fordelt i to virksomheter:
• Rettet mot barn og unge under 18 år. (Familiehelsetjenester)

• Rettet mot voksne og eldre. (Helse, mestring og rehabiliteringstjenester)

Tjenestens innhold

Vi tilbyr tjenester i alle livets faser, fra fødsel og fram til livets slutt.

Hvilke tjenester kan vi tilby?

• Observere, behandle, tilrettelegge eller kompensere for tapt teller manglende funksjonsevne.
• Kartlegge og vurdere dine muligheter for å gjennomføre ulike daglige oppgaver.
• Treningsopplegg i daglige gjøremål.
• Tilpasse og tilrettelegge daglige aktiviteter. Lære deg nye måter/teknikker for å utføre en oppgave.
• Bidra med å forebygge og vedlikeholde det funksjonsnivået du allerede har.
• Funksjonstrening og sansestimulering.
• Tilrettelegge boligen, barnehagen, skolen eller arbeidsplassen din.
• Hjelpe deg med å skaffe tekniske hjelpemidler hvis du ikke har andre som kan bistå deg

Hvilke tjenester ytes ikke?

Dersom du trenger enkle hjelpemidler og kan få dette fra andre instanser i kommunen, kan vi ikke hjelpe deg med dette

Når leveres tjenesten?

Vi arbeider hovedsakelig på dagtid.

Hva forventer vi av deg?

• Skal vi kunne hjelpe deg, må du selv bidra med egeninnsats.
• Du forteller oss hva du ønsker, hva du er fornøyd med og hva vi kan bli bedre til

Hva koster det å få tjenester fra oss?

Vår tjeneste er gratis.

Slik går du fram for å søke

Henvisningsskjema finnes på servicesenteret eller klikk her.
Henvisning til ergoterapitjenesten kan komme fra deg selv, en pårørende, ansatte i skole eller barnehage, helsepersonell eller andre som du er i kontakt med.
Kontakt oss på telefon 35 56 24 00  / 35 56 24 07 .

Behandling av søknaden

Vi behandler søknaden så raskt vi kan. Hvor lang tid det tar, avhenger av hva søknaden dreier seg om. Vi vil uansett kontakte deg innen 3 uker etter at vi har mottatt søknaden eller henvisningen. Vi gir deg beskjed dersom vi har ventelister.

Klager

Dersom du er misfornøyd med tjenesten du får, kontakt avdelingsleder for rehabiliteringstjenesten.

Hvordan evaluere

Vi vil gjerne at du tar kontakt med oss dersom du ikke er fornøyd slik at vi kan ordne opp i misforståelsen eller forbedre det som ikke er bra nok.


Kontaktinformasjon

Avd. Rehabilitering, hjelpemidler og aktivitet v/ avdelingsleder tlf. 35 56 24 07/971 67 825

Informasjon

Servicesenteret, Storgata 153 – 1. etg., 3915 Porsgrunn
Porsgrunn kommune tlf. 35 54 70 00
www.porsgrunn.kommune.no
postmottak@porsgrunn.kommune.no
 

Til toppen