Friskliv og mestring

Innhold

Porsgrunn kommune sitt frisklivstilbud hjelper og støtter personer over 18 år som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.

Hvem kan ha nytte av en frisklivsresept?

Personer over 18 år som ønsker støtte til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og/eller tobakk. Du får hjelp til å komme i gang med endringer på veien mot egenaktivitet.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om friskliv og/eller andre aktiviteter i ditt lokalmiljø.

Hvordan ta kontakt?

Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til frisklivstilbudet gjennom frisklivsresepten, men man kan også kontakte oss på eget initiativ.

Hva forventes av deg som deltaker?

For å benytte seg av tilbudet må du kunne gå i eget tempo i minst 20 minutter uten hjelpemidler. Være eller kunne bli motivert til å endre vaner i forhold til fysisk aktivitet,  kosthold og tobakk. Fungere i gruppebaserte tilbud.

Varighet og kostnad

En reseptperiode varer i tre måneder.
Ved behov er det mulighet for ytterligere tre måneders deltakelse. Egenandel for hver periode er 300 kr.

Frisklivssamtale

En individuell samtale som gjennomføres ved oppstart og etter endt reseptperiode. Samtalen tar utgangspunkt i dine ressurser og motivasjon for endring.

Gruppebaserte tilbud

  • Gruppetrening: Foregår i all hovedsak ute i naturen. Treningsøktene tilrettelegges slik at alle får utbytte.
  • Månedens aktivitet: Vi prøver ut ulike aktiviteter sammen som gruppe.
  • Temaundervisning: Ulike aktuelle temaer innenfor levevaneområdene.

Kontaktinformasjon

Les mer på våre nettsider om Friskliv, læring og mestring.

Ansatte: Marianne Kielland Hauge, Sara Lundin, Sofie Helgedagsrud og Anett Herbjørnsen (fysioterapeuter)

Telefon: 95 07 66 06

E-post: friskliv@porsgrunn.kommune.no

Besøksadresse:  Friskliv Læring Mestring, Zimmermannløkka 1, 3919 Porsgrunn. Klikk her for kart.

Postadresse: Friskliv Læring Mestring, v/ Marianne K. Hauge, Borgehaven 1, 3911 Porsgrunn

Følg oss på Facebook.

Til toppen