Forebyggende psykisk helseteam

Innhold

- for barn og unge 0-18 år og deres familier samt gravide bosatt i Porsgrunn kommune

Formål med tilbudet

Psykisk helseteam tilbyr veiledning og behandling til barn og unge 0-18 år og deres familier samt gravide, som strever med psykisk helseproblematikk, sosiale utfordringer og samspillsutfordringer i familien. Tjenesten tilbyr kortvarig oppfølging i tett samarbeid med øvrige tjenester i kommunen.

Målgruppen

Oppfølging av barn og unge (0-18 år), foreldre/foresatte, familier og gravide (og ev. partner) som kan tenkes å trenge mer hjelp enn det helsesykepleier- og jordmortjenesten i kommunen kan tilby.

Vanlige årsaker til at foreldre tar kontakt:

 • Uro, tristhet i forbindelse med svangerskap eller barseltid
 • Barnet mitt er engstelig og redd
 • Barnet/ungdommen min vil ikke på skolen
 • Jeg er bekymret for barnets utvikling
 • Jeg er syk og synes det er vanskelig å vite hvordan jeg skal snakke med barna mine om dette
 • Barnet mitt er mye sint
 • Barnet mitt bruker for mye tid på nett
 • Det er mye konflikter i familien min

Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget nettstedet Foreldrehverdag.no, med gode råd for hjelp til selvhjelp for foreldre

Vanlige årsaker til at ungdom tar kontakt:

 • Jeg synes det er mye press på skolen, og føler meg stressa og trist
 • Jeg synes det er vanskelig å få meg venner og føler meg ensom
 • Jeg er trist mye av tiden
 • Det er mye konflikter i familien min
 • Jeg er engstelig og redd

Teamet kan tilby

 • Korttidsbehandling for barn og unge mellom 0 og 18 år (vanligvis inntil 5 samtaler)
 • Familieveiledning (vanligvis inntil 5 samtaler)
 • Råd og veiledning til målgruppen
 • Rådgivning i forhold til andre relevante tiltak i saker hvor det er behov for ytterligere hjelp, eventuelt vurdering av behov for henvisning til spesialisthelsetjeneste m.m.
 • Råd og veiledning til fagpersoner som er i kontakt med målgruppen, primært innad i Familiehelsetjenester
 • Helsefremmende/forebyggende psykisk helsearbeid, blant annet opplysnings- og informasjonsarbeid
 • Samarbeid med andre relevante instanser i Porsgrunn kommune samt spesialisthelsetjenesten m.m.

Hvem er vi?

Et team av fagpersoner tilknyttet Familiehelsetjenester i Porsgrunn kommune med fagkompetanse og bred erfaring innen psykisk helsearbeid rettet mot barn, unge og familier.

Det er psykolog tilknyttet teamet.

Tilbudet er gratis og det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege.

Hvis du lurer på om forebyggende psykisk helseteam kan hjelpe deg, eller din familie, så snakk med helsesykepleier eller jordmor. Han eller hun kan da ta kontakt med oss, på vegne av deg.

Hvor holder vi til?

Sentrum helsestasjon, Rådhusgata 5.

Kontakt

Samarbeidspartnere kan, etter samtykke fra foreldre, ungdom som har fylt 16 år eller den gravide, ta kontakt på vegne av familien, ungdommen eller den gravide.

Vi har inntaksmøte (2 ganger i måneden) og sakene fordeles da fortløpende.

Til toppen