Radon

Innhold

Radon er en usynlig, luktfri gass som finnes naturlig i alle typer bergarter og løsmasser. Gassen er lettere enn luft og kan derfor sive inn i bygninger. For høye konsentrasjoner av radon kan forårsake lungekreft.

Hvordan dannes radon?

Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft.

Måleenhet

Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3), og i vann med becquerel per liter vann (Bq/l, eventuelt kBq/m3).

Becquerel

Radioaktive stoffer er ikke stabile, og vil sende ut energi i form av stråling samtidig som nye stoffer dannes. Denne prosessen kalles radioaktivt henfall eller nedbryting og kan ikke stoppes eller påvirkes. Én becquerel (Bq) er definert som ett henfall per sekund.

Mer informasjon

På nettsidene til Statens strålevern finner du mer informasjon om radon.

Lovverk

Strålevernforskriften

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Aktuelle linker

Statens strålevern

Norges byggforskningsinstitutt

Til toppen