Vaksinasjon og smittevern

Innhold

Hvem utfører

Kontoret er bemannet med helsesykepleiere som har kompetanse innen reisemedisin og smittevernarbeid.
Onsdag og torsdag kl.8.30 -15.30
Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn  (gamle politihuset)

Målgruppe

Innbyggere i Porsgrunn kommune som trenger vaksine

Kriterier

Husk vaksinering før du planlegger neste tur!

Forventninger til deg

Bestill time i god tid før avreise, gjerne 2 mnd. før.

Kun timebestilling tlf. 35 54 73 26 onsdag og torsdag  kl. 8.30 – 11.30

Hva kan du forvente

Reisevaksinasjon
Gulfeber-attest
Malariaresepter
Veiledning for alle reisemål
Vaksinasjon mot sesonginfluensa
BCG- vaksinasjon
Tuberkulosekontroll
Vaksinasjon av enkelte smitteutsatte grupper

Pris

Konsultasjonshonorar kr.155 for alle over 12 år
I tillegg kommer prisen på den enkelte vaksine.

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner
https://fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/aktuelle-reisevaksiner/
https://www.vaksine.no/
https://www.fhi.no/nettpub/malariaveilederen/
https://www.fitfortravel.nhs.uk/home.aspx
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

 

Til toppen