Møter

Innhold

Fysiske møter (interne/eksterne)

Fysiske møter begrenses til det som er helt nødvendig og skal primært gjennomføres ved bruk av telefon eller videoløsning.

Ved møter av nødvendig karakter skal antall deltagere være færrest mulig og man skal benytte lokaler hvor man ikke sitter tett på hverandre.

Personalmøter med større grupper skal unngås, ved at man bruker oppslagstavler, sms og e-post som alternative informasjonskanaler.

Jobbintervjuer

Vi må opprettholde nødvendig rekruttering. Jobbintervjuer kan gjennomføres med de nødvendige forhåndsreglene.

Risikovurdering av egen enhet

Vi minner om viktigheten av å gjennomføre risikovurdering av egen enhet knyttet til stort fravær over en periode på flere uker fremover. Herunder kritiske tjenester og kritisk kompetanse. Det er viktig å ha dialog med overordnet leder om kritiske faktorer i risikovurderingen.

Møter, arrangementer og tilstelninger

Større møter, arrangementer og tilstelninger i kommunens regi som ikke er strengt nødvendige, utsettes inntil videre eller avlyses for blant annet å prioritere ressursene til å opprettholde forsvarlig drift.

Til toppen