Informasjon om barnehage og skole

Innhold

Redusert åpningstid i barnehagen og ansatte som skal på jobb

Det er viktig at hver leder sjekker med ansatte som har barnehage/SFO barn om evt. utfordringer med redusert åpningstid. Vårt fokus er fortsatt at samfunnskritiske funksjoner er prioritert, men det vil være utfordringer for noen å rekke vakter. Barnehagene er opptatt av å strekke seg så langt som mulig, så den ansatte bør ta kontakt med sin barnehage for å drøfte slike eventuelle utfordringer.

Vi som arbeidsgiver må også strekke oss så langt som mulig. Det er derfor en åpning for at man kan ta ut omsorgsdager i enkelttimer, dersom leder ser at dette kan være hensiktsmessig, se NAV sine sider: Ofte stilte spørsmål.

Praksis blir da som følger:

Barnehagen har redusert åpningstid, og jeg har delvis fravær fra jobb. Kan jeg bruke omsorgsdager?

Svar: Du kan bruke omsorgsdager for den tiden barnehagen har redusert åpningstid. Men: det er opp til leder å godkjenne om du kan ta ut enkelttimer/halve dager, eller om det blir regnet som en hel omsorgsdag til tross for at du ikke har benyttet deg av en hel dag. Dette er av driftshensyn. Der det utfra driften er mulig å ta ut enkelttimer fremfor hele dager er dette ok.

Vi kan registrere fraværet som timer i Capitech/Visma, se veiledere sendt på epost til ledere. Leder de må holde oversikt over hvor mange enkelttimer utgjør i dager. Når det er blitt en hel dag, må denne registreres som koronafravær på samme måte som annet koronafravær pga omsorg for barn.

Ansatte som må være hjemme fordi barnehage/skole er stengt

Som arbeidstaker kan du bruke omsorgsdager. Du trenger ikke søke. I noen situasjoner kan du søke om ekstra dager. 

Les mer om omsorgsdager

Hvis du ikke har flere omsorgsdager igjen, må du gjøre en avtale med arbeidsgiveren din.
Stortinget har nå vedtatt å redusere arbeidsgiverperioden for omsorgspenger til 3 dager. Det er også vedtatt å doble antall dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. NAV jobber nå med å lage forskrifter og IT-løsninger slik at vi får iverksatt det Stortinget har besluttet. Arbeidsgiver må fortsatt forskuttere omsorgsdagene. I ettertid søkes det om refusjon fra dag 4.

Se flere spørsmål og svar om omsorgspenger

Alternativet er å jobbe hjemmefra. Vi oppfordrer ansatte til å bidra med det de kan for at vår tjenesteleveranse skal kunne opprettholdes, og derfor være fleksible i å kombinere omsorg for barn og løsning av oppgaver hjemmefra. Vi oppfordrer også til at mor og far deler på ansvaret for omsorgen.

Les mer: Ofte stilte spørsmål

Opprettholdelse av skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Listen over grupper er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

Porsgrunn kommune bruker de retningslinjene som er bestemt av sentrale myndigheter ift opprettholdelse av drift i samfunnskritiske funksjoner. De som er barn av enslige forsørgere som er i oppsatte yrkesgrupper, får tilbud. Likeså der begge foreldrene er i kategorien. Styrere i barnehagene og rektorer tar kontakt med kommunalsjef for Oppvekst hvis det er behov for å drøfte skjønnsvurderinger eller unntak fra regelen.

Til toppen