Hygiene

Innhold

God hånd- og hostehygiene er uansett det viktigste tiltaket for å redusere smitterisiko, og ansatte skal følge basale smittevernrutiner og retningslinje for håndhygiene.

Håndhilsing og klemming
For å redusere risikoen for smitte, blir ansatte oppfordret til ikke å håndhilse eller klemme. Dette er i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Til toppen