Hjemmekontor

Innhold

Hjemmekontor

Som utgangspunkt så ønsker vi som arbeidsgiver at de som kan opprettholde sine arbeidsoppgaver, og servicenivå, like godt hjemmefra som på kontoret – skal jobbe hjemmefra. Dette er en vurdering leder og ansatt må gjøre sammen. Elementer som er viktige i den vurderingen er; type arbeidsoppgaver, måten du kommer deg til og fra jobb på, hvor tett i arbeidsmiljøet du sitter og muligheten for å sitte skjermet.

AKAN og hjemmekontor
For ansatte med rus- og avhengighetsproblematikk kan hjemmekontor by på store utfordringer. Ledere må tenke nytt for å følge opp ansatte på avstand.

Se mer her: Akan og hjemmekontor

Se også disse to «Nyhetssakene» på Ansattportalen:

http://ansatt.porsgrunn.kommune.no/Nyheter/Har-du-bekymringsfull-spillatferd/ og

http://ansatt.porsgrunn.kommune.no/Nyheter/Noen-a-snakke-med/

HR-skriv

HR-skriv for mai - ligger også å Ansattportalen.

Råd og informasjon for ansatte

For ansatte som jobber hjemmefra presiseres viktigheten av å forholde seg til føringer FHI gir for å begrense smitte, og vise varsomhet på fritiden:

  • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.
  • Unngå å ta offentlig transport dersom mulig. Unntak gjelder for personer med kritiske samfunnsfunksjoner som skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre. 

Bedriftshelsen

Alle ansatte har anledning til å ta kontakt med Bedriftshelsen for inntil to samtaler. For noen ansatte vil dette kunne være til god hjelp i en tid hvor det kan oppstå mange bekymringer. Lederansvaret er også spesielt utfordrende i disse tider. Tilbudet om to samtaler gjelder også for ledere.

Ta kontakt med sentralbordet på tlf. 33 13 75 00 eller send mail for firmapost@bedriftshelsen.no. Samtalene kan gjennomføres på telefon, via skype eller teams.

Vi har fått noen tips fra Bedriftshelsen når det gjelder ansatte med hjemmekontor. Se her: Pusterom i kontorhverdagen og Tips og råd til deg med hjemmekontor

 

Til toppen