Arbeidstid

Innhold

Fleksibel arbeidstid

Når det gjelder ansatte som ikke kan jobbe hjemmefra, og derfor må møte på arbeidsplassen, anbefaler vi at leder legger til rette for økt bruk av fleksibel arbeidstid, slik at færre mennesker reiser kollektivt samtidig. Det vil si å bruke ytre rammer for arbeidstid.

Arbeid utover ordinær arbeidstid

Arbeidsgiver kan også pålegge helsepersonell å forbli i tjeneste ut over ordinær arbeidstid, jf. helseberedskapsloven § 4-1 (1), 1. punktum og Kongelig resolusjon av 06.03.2020. Dette beredskapstiltaket gjelder (foreløpig) i inntil 30 dager fra nevnte dato.

Ansatte med flere arbeidsgivere

En del av våre medarbeider har flere arbeidsgivere. Kommunen kan ikke nekte disse å oppfylle arbeidsavtaler de har inngått med andre arbeidsgivere, så lenge de oppfyller den arbeidsavtalen de har inngått med kommunen. Våre nabokommuner og Sykehuset Telemark er av samme oppfatning da dette er i tråd med generelt lov- og avtaleverk innen arbeidslivet.

Gravide arbeidstakere

Vi viser til denne avklaringen på Folkehelseinstituttets sine sider
Ta kontakt med jordmor Mona R. Troøyen dersom dere har spørsmål. Hun gjennomfører nå «trekantsamtaler» enten på sitt kontor, eller via telefon.

Til toppen