Ansatte og reiser

Innhold

Reisevirksomhet i jobb

Reisevirksomhet og deltakelse på interne og eksterne kurs/seminarer o.l som ikke er strengt nødvendig unngås inntil videre. Telefon- eller skypemøter o.l. bør vurderes som alternative løsninger.

Tap av rett til sykepenger under selvpåført karantene

Det fremgår av forskriften at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og som derfor får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge kan tape retten til sykepenger. 

De nye retningslinjene trer i kraft for utreiser fra Norge fra og med 17. april. 

Reiser for helsepersonell

Se Helsedirektoratet sine sider:
Tiltak for å hindre spredning av Covid-19

Ansatte som har vært på reise

Se Helsedirektoratet sine sider:
Tiltak for å hindre spredning av Covid-19

Les mer om karantene etter reise

Informasjon om karantene etter reiser utenfor Norden

Til toppen