Ansatte og fravær

Innhold

Fravær og sykepenger og refusjoner

Regjeringen har bestemt at deler av unntaksreglene regulert av unntaksforskriften forlenges utover 31.12.2020.

Sykepenger

• Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom. Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.
• For fravær fra arbeidet som skyldes koronapandemien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær. Fra 4.-16. dag får arbeidsgiver refusjon fra NAV.

I første omgang vil disse særbestemmelsene utvides til og med 31. mars 2021

Omsorgspenger (sykt barn dager)

Foreldrenes kvote med omsorgspenger dobles i 2021.
Videre forlenges følgende særbestemmelser i unntaksforskriften.
• Rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt som følge av pandemien.
• Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien. Det særlige smittevernhensynet må dokumenteres av lege.
• Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom skolen eller barnehagen er stengt. Dette gjelder enten stengningen er lokalt eller nasjonalt besluttet. Ved lokalt besluttet stengning skal det legges fram dokumentasjon på stengningen.
Unntaksreglene vedtas forlenget til og med 30. juni 2021.

Reglene om at dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen, i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av koronapandemien, er videreført ut 2021. NAV vil oppdatere sine informasjonssider vedrørende dette i begynnelsen av januar 2021.

Refusjon

Minner om at dere må føre koronarelatert fravær fortløpende i Capitech og Visma. Alt fravær med egenmelding/sykmelding som er koronarelatert, vil NAV refundere fra dag 4.
Det er derfor viktig at vi får inn informasjon om at fravær er koronarelatert.
Spørsmål om ordningen rettes til Lønn og Fravær.

Til toppen