'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Politiråd i Porsgrunn

Det etableres med dette et Politiråd, et formalisert samarbeid mellom Grenland politistasjon og Porsgrunn kommune. Politirådets oppgave er å se hele det kriminalitetsforebyggende feltet under ett, for slik å skape trygghet for alle innbyggere i Porsgrunn.

Mål:
Porsgrunns innbyggere skal oppleve nødvendig trygghet og sikkerhet. Det skal være et godt oppvekstmiljø for barn og unge, og kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblemer og psykiske problemer skal forebygges.

Mandat:
• Politirådet er et samarbeidsforum på ledelsesnivå mellom politiet og kommunen. Formålet med samarbeidet er å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap som er av strategisk betydning i forhold til de prioriteringer og beslutninger som må foretas både hos politiet og i kommunen.
• Politirådet skal samle politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid og felles idédugnader. Det skal være en arena for å omsette kunnskap om lokale problemer til en samordnet innsats.
• Politirådet blir øverste organ for SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i Porsgrunn.
• Politirådet er et forum der dagsaktuelle spørsmål og problemstillinger kan drøftes

Politirådets hovedsatsingsområder er følgende:
- Barne- og ungdomskriminalitet, SLT-samarbeidet
- Vold og ordensforstyrelser i sentrum
- Vold i nære relasjoner
- Gjengangerkriminalitet
- Hatkriminalitet

Politirådet består ved etableringen av følgende representanter:
• Janicke Andreassen (Leder av rådet), med Viola Johansen (AP) som varamedlem.
• Robin Kåss (AP), med Ole Henrik Lia (AP) som varamedlem.
• Anne Karin Hansen (H), med Petter Ellefsen (H) som varamedlem.
• Rådmannen, Per Wold
• Utviklingssjef Ingrid Elisabeth Kåss
• SLT-koordinator Cato Knudsen (sekretær)
• Driftsenhetsleder, Grenland driftsenhet/stasjonssjef Grenland politistasjon, Dag Rune Omland
• Leder forebyggende seksjon, Morten Berntsen
• Politikontakt for Porsgrunn kommune, Line Nerdrum

Partene i politirådet – kommune og politi - står videre fritt til å invitere med andre aktuelle aktører/ressurspersoner ved behov i de enkelte møtene.

Organisering:
• Varaordfører er leder av Politirådet.
• Sekretariatet går på rundgang mellom Porsgrunn kommune og Grenland politistasjon, ett år av gangen. Porsgrunn kommune er sekretariat i 2018.
• Alle Politirådets medlemmer kan melde inn saker, disse må meldes sekretariatet senest 2 uker før rådet skal møtes for å komme på sakskartet.
• Politirådet skal møtes fast tre ganger i året; ved årets start, forsommeren og tidlig høst. I tillegg kan det være aktuelt at rådet møtes for å ta tak i aktuelle saker og situasjoner som krever felles innsats.

Politirådet vil tidvis behandle saker som er unntatt offentlighet, og Politirådets representanter har taushetsplikt både når det gjelder muntlig og skiftelig materiale av den karakter. 

Kontaktinformasjon:
Ingrid Elisabeth Kåss - Cato Knudsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut