'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kommunal planstrategi 2012-2015

Kommunal planstrategi er en lovpålagt oppgave fra staten om at alle kommuner skal ta stilling til hvilke utfordringer og planleggingsoppgaver kommunen står overfor i valgperioden, jf. Plan- og bygningslovens § 10-1.

Vedtaket om dette skal foreligge i bystyret innen et år etter konstituering. Arbeidet med kommunal planstrategi forutsetter en drøfting av strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av planbehov i valgperioden. Den kommunale planstrategien er kommunens verktøy for å prioritere planlegging, spesielt i forhold til plan- og bygningsloven, og kan justeres i valgperioden hvis dette er ønskelig.

Det er ikke adgang til å fremme innsigelse mot forslag til kommunal planstrategi. Forslag til vedtak i kommunestyret skal likevel gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Prosessen rundt planstrategien må ses i sammenheng med om kommunen ønsker å legge opp til revisjon av kommuneplanen eller ikke. Den kommunale planstrategien er ikke formelt bindende, og kommunen kan når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien. Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den ordinære planprosessen.

Kommunal_planstrategi_2012-2015.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut