'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Vetle Mules Veg

Varsel om detaljregulering Vetle Mules Veg, Porsgrunn, planid 771

I samsvar med plan– og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av planarbeid for et område ved Vetle Mules veg i Porsgrunn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting, med boliger i frittliggende småhusbebyggelse på gbn. 58/16 og 59/19,20,52. Oppstartmøte med kommunen ble avholdt 14.12.12. Kartutsnitt med foreløpig avgrensing av planområdet vises nedenfor.

 Varsel-kart, pdf-fil

Varsel-kart, webkartet

Planforslaget vil erstatte del av gjeldende reguleringsplan «736 Skjelsvik-Mule». Friområde som gir atkomst til Eidangerfjorden skal opprettholdes. Mindre utvidelse av eksisterende brygge vurderes.
Planforslaget skal legge til rette for utbedring av Vetle Mules vei, og framføring av offentlig gangforbindelse (kyststi) gjennom området. Det skal utarbeides dokumentasjon som viser ny bebyggelse innpasset i terreng/landskap på stedet.
Behov for utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen skal avklares i planprosessen.

Merknader til planarbeidet sendes til Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as.
Kopi av merknad kan sendes:
Porsgrunn kommune, Byutvikling, pb 128,
3901 Porsgrunn.
Frist for uttale er 25.03.2013.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut