'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Vedtatt reguleringsplan for Dr. Munks gate, Barthetomta. Avsluttet.

Bystyret vedtok i møte 17.06.10, sak 55/10, forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Dr. Munks gate, Barthetomta, med tilhørende bestemmelser.

BarthetomtaPlanområdet er ca. 9,7 daa og ligger mellom Dr. Munks gate i sør, Grenlandsgata i øst, Grenmarsvegen i nord og næringseiendommer i vest. I planområdet er også inkludert gategrunn i de tilgrensende gater.

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av blokkbebyggelse i tre og fire etasjer, inneholdende ca. 78 boligenheter, event. kombinert med næringsarealer, og med parkeringskjeller under bebyggelsen.

RegPlan_DrMunksgate_revA-1.pdf
Vedtatte reg.best. dat. 17.pdf
Saksprotokoll og saksframlegg bystyresak 55-10.pdf

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Eventuell klage skal først fremmes skriftlig for Utvalg for plan og kommunalteknikk, fortrinnsvis via elektronisk høringssvar  eller sendes;
Virksomhet for byutvikling, Pb 128,
3901 Porsgrunn
innen 20.08.2010.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut