'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og høring av forslag til planprogram - Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen. Avsluttet.

I henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven gjøres kjent at Statens vegvesen Region sør setter i gang arbeid med reguleringsplan for fv. 32 mellom Gimlevegen og Augestadvegen i Porsgrunn kommune.

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å fastlegge trasé for ny fylkesveg på strekningen Gimlevegen–Augestadvegen for å løse problemene knyttet til dagens plankrysning av jernbanen.

KartutsnittPlanområdets avgrensning er vist på kartet. Det gjøres oppmerksom på at planavgrensningen er satt vidt for å omfatte alternative traséer. Planavgrensingen vil bli innsnevret etter at planprogram er vedtatt og trasé for vegløsning fastsatt.

Prosjektet fv. 32 Gimlevegen–Augestadvegen konsekvensutredes i henhold til vedlegg I i forskrift om konsekvensutredninger. I samsvar med § 14-2 i plan- og bygningsloven gjør vi kjent at vi også legger forslag til planprogram ut til høring.

Forslaget til planprogram med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn i perioden 12. mai – 23. juni 2011 på følgende steder:

  • Porsgrunn kommune, Servicesenteret, Storgata 153, 3901 Porsgrunn
  • Statens vegvesen, Fylkesavdeling Telemark, Gjerpensgate 10, 3716 Skien 

Det vil i løpet av høringsperioden bli avholdt et informasjonsmøte, der representanter for Statens vegvesen vil informere om prosjektet. Tid og sted for dette møte vil bli annonsert senere.

Sakens dokumenter kan leses på Statens vegvesen sine nettsider.
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv32gimaug

Eventuelle merknader til planprogrammet eller eventuelle innspill til oppstart av reguleringsplanprosessen sendes innen 23. juni 2011 til:
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller
e-post: firmapost-sor@vegvesen.no

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved:
Rune Tøndell, tlf. 909 82 861, e-post: rune.tondell@vegvesen.no
Ragnar Grøsfjeld, tlf. 35 58 16 77/958 17 202, e-post: ragnar.grosfjeld@vegvesen.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut