'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Varsel om igangsetting av privat reguleringsplanarbeid for Bjørkøya samt forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Avsluttet.

Børve og Borchenius as har på vegne av Bjørkøya utvikling varslet igangsatt reguleringsplanarbeid (detaljregulering) for Bjørkøya og lagt ut et planprogram til offentlig ettersyn.

Bjørkøya

I samsvar med plan – og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med reguleringsplan
(detaljregulering ) for Bjørkøya.

Samtidig varsles det at forslag til planprogram for konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for:
- Økt tilgjengelighet for allmennheten til strandområdene.
- Økt tilgjengelighet for allmennheten til andre naturområder på øya.

Samt å tilrettelegge for et næringsbasert turistanlegg ved:
- Videreutvikling av Herøya Arbeiderforening sitt feriested og sine hytteområder,
- Tilrettelegging for nye hytteområder.

Hensikten med konsekvensutredning for tiltaket vil være å belyse temaer som har innvirkning på landskap og strandsonen. Viktige temaer vil være naturverdier, landskapsverdier, friluftsverdier, kulturminner, forurensing, trafikk og transport, barn og unges interesser og universell utforming.

Det kan bli aktuelt å inngå en utbyggingsavtale om opparbeiding av infrastruktur med avløpssystem.

Eventuelle synspunkter som har betydning for planarbeidet kan sendes til Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as, Storgata 171, Pb. 1050, 3905 Porsgrunn,
med kopi til Porsgrunn kommune, byutvikling ved Pb. 128, 3901 Porsgrunn,
innen 05.10.2010

Planprogram- rev-230810.pdf
Varsel igangsetting Bjørkøya.pdf
Varsel annonse nabo brevkart.pdf
Varsel-annonse.pdf 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut