'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Varsel om igangsetting av planarbeid Reguleringsplan for Røeodden på Sandøya Porsgrunn kommune. Avsluttet.

I medhold av plan– og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for gbn. 33/34 m.fl. på søndre del av Sandøya.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ombygging/utvidelse og flytting av eksisterende fritidsboliger - og bygging av nye fritidsboliger med tilhørende anlegg.  Det skal samtidig arbeides for å forbedre allmenn tilgjengelighet til badestrand og friluftsareal i planområdet. Foreløpig avgrensing av planområdet vises på kartutsnitt.

Røeodden

Areal der nye fritidsboliger planlegges oppført er vist som område for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Nye fritidsboliger skal plasseres utenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Bryggeanlegg i området skal opprettholdes med nåværende utstrekning. Det skal som del av planforslaget utarbeides illustrasjoner som dokumenterer hvordan planlagt bebyggelse vil eksponere seg mot omgivelsene.

Oppstartmøte med kommunen ble avholdt 17.02.11. Planlagte tiltak vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Synspunkter med betydning for planarbeidet sendes til vårt kontor innen 15.04.11. 

Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as
Pb 1050, 3905 Porsgrunn – tlf. 95432624
porsgrunn@ark-bb.no


Kopi av uttalelse sendes Porsgrunn kommune, byutvikling, pb 128, 3901 Porsgrunn. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut