'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan (endring av del av reguleringsplan) for Enger, Vallermyrene. Avsluttet.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Porsgrunn kommune setter i gang arbeid med detaljregulering for deler av gjeldende reguleringsplan for Enger.

Annonsekart for EngerReguleringsplanen for Enger ble vedtatt i bystyret 25.3.2004, avgrenset av Leirgata og Bjørndalvegen i øst og jordbruksområdet i nord og vest.

Fordi dere er grunneiere i planområdet, naboer til planområdet, offentlige myndigheter eller interesseorganisasjoner blir dere varslet direkte med dette brevet. Igangsetting av planarbeidet ble opprinnelig varslet 2.4.2009, men blir nå varslet på nytt på grunn av at ny plan- og bygningslov har trådt i kraft siden den gang.

Formålet med planarbeidet er å flytte plasseringen av regulert rundkjøring mellom FV32 og næringsområdet noe lenger nord i planområdet. I tillegg skal vi gjennomgå gjeldende reguleringsbestemmelser for å vurdere og eventuelt konkretisere hvilke varegrupper som kan tillates omsatt i forretningsområdet.

Den foreslåtte planendring vil være i tråd med den overordnede planen og utløser derfor ikke krav om politisk vedtatt planprogram eller konsekvensutredning. Det er mulig at planforslaget vil utløse behov for utbyggingsavtale for etablering av rundkjøringen mot FV32.

Varslingskart til brev - Enger.pdf

Synspunkter med betydning for planarbeidet sendes fortrinnsvis elektronisk  innen 7.oktober 2011.

Send inn elektronisk høringssvar her.

Synspunkter kan også sendes Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn, eller som e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no

Saksbehandler: Hanne Birte Hulløen, tlf. 35 54 74 72

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut