'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Varsel om igangsetting av detaljregulering av et område ved Halvarp

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av et område ved Halvarp i Langangen. Samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl § 17-4.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av et område ved Halvarp i Langangen. Samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl § 17-4.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse på eiendom gbn 22/245.

Boligbebyggelsen tenkes oppført som en blanding av leiligheter, konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende eneboliger. Atkomst til de nye boligområdene planlegges fordelt på flere atkomstveger og alternative løsninger vil bli vurdert i planarbeidet. Det er planlagt atkomst fra Halvarpvegen til ny boligbebyggelse i nordvest. I samarbeid med Porsgrunn kommune skal det tilrettelegges for sikker skoleveg. Det kan være behov for en utbyggingsavtale mellom grunneier og Porsgrunn kommune ved opparbeiding og utbedring av veganlegg og vann- og avløpsnett.

Innenfor planområdet skal det avsettes arealer til idrettsanlegg/ friområder i samsvar med kommuneplanens arealdel. Hensyn til fjern- og nærvirkning av landskapet blir en vesentlig del av planarbeidet.

Foreløpig avgrensing av planområdet vises på vedlagte kartutsnitt.


 

Synspunkter med betydning for planarbeidet sendes innen
8. februar 2013 til:
Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as, Postboks 1050, 3905 Porsgrunn, porsgrunn@ark-bb.no, med kopi til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Børve og Borchsenius as

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut