'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan ifm endring av reguleringsplan for Moheim industri & forretningsområde i Porsgrunn Kommune. Avsluttet.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Context AS på vegne av Porsgrunn Utvikling AS setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for gbnr 43/443, 43/444, 43/ 220 (m.fl.) i Porsgrunn Kommune.

Arbeidet gjelder en endring av dagens reguleringsplan for Moheim industri & forretningsområde, (Plan ID 10 641, vedtatt i bystyret den 12.03.2009).

Formålet med reguleringen er å endre regulert veitrase gjennom området (Movegen FV30) for å utløse et mer rasjonelt og arealeffektivt næringsområde.

Reguleringsendringen er i tråd med den overordnede planen og utløser derfor ikke krav om politisk vedtatt planprogram eller konsekvensutredning. Det er mulig at planen vil utløse behov for utbyggingsavtale med fylkeskommunen i forhold til vei.

Varslingskart Context.pdf

Eventuelle synspunkter og merknader som dere måtte ha til planarbeidet sendes skriftlig til Context AS, v/ Katie Hagen, Rjukan Næringspark Bygg 270, 3660 Rjukan innen 21. september 2011, med kopi til Porsgrunn Kommune v/ Virksomhet Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Innspill til planarbeidet kan også sendes på epost til post@context.as

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut