'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Varsel om detaljregulering av Fjordgata 13-17

Gbnr. 55/155, 55/478, 55/7, 55/416, 55/454 og deler av 56/1. PlanID:424

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeide for detaljregulering  av Fjordgata 13-17, gbnr. 55/155, 55/478, 55/7, 55/416, 55/454 og deler av 56/1, Porsgrunn kommune.

Området innrammet med stiplet strek på kartet er områderegulert og inkluderer følgende soner: S9, S11, KFS1 AB5 og ASV6. Sonene er avsatt til kombinerte formål; kontor, idrett, samferdselsanlegg, parkering, båtopplag, annen veggrunn, gang- og sykkelvei, kollektivanlegg, sentrumsformål og friluftsområde.

Eiendommene foreslås nå detaljregulert til de samme formålene som i områdereguleringen, samt tillatelse til å etablere næring og forretning i sone AB5. Som sentrumsformål ønskes det detaljregulert til bolig, forretning, næring, bensinstasjon, tjenesteyting, hotell/overnatting og bevertning.

Det varsles samtidig om at det ved endring av offentlig infrastruktur kan være behov med en utbyggingsavtale.

Spørsmål og merknader rettes innen 11.01.2013 til:

Meinich Arkitekter AS
v/ Siv.Ark. Kristian Fodstad
Briskebyvn. 74
0259 Oslo
Tlf.22 54 24 00
E-post: kristian.fodstad@meinich.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut