'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Godkjennelse av reguleringsplan (detaljregulering) for Bjørkøya med tilhørende konsekvensutredning

Bystyret vedtok i møte 21.06.12, sak 70/12, forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Bjørkøya med tilhørende konsekvensutredning.

Planområde Bjørkøya

Reguleringsplanen består av plankart og bestemmelser sist endret i h.h.t bystyrevedtak av 21.06.12. Videre består de sentrale plandokumenter av saksframlegg, inkl. planbeskrivelse, og saksprotokoll i  PKT-sak 36/11, saksframlegg/saksprotokoll i PKT-sak 17/12 og saksframlegg og endelig planvedtak i bystyrevedtak 70/12 i møte 21.06.12.

Saksframlegg (inkl. planbeskrivelse) i PKT-sak 36-11.pdf
Saksframlegg PKT-sak 17-12.pdf
Saksframlegg sluttbehandling.pdf
Saksprotokoll bystyresak 70-12.pdf
Saksprotokoll PKT-sak 17-12.pdf
Saksprotokoll PKT-sak 36-11.pdf
Vedtatt reguleringsplan 21.06.12.pdf
Vedtatte reguleringsbestemmelser 21.06.12.pdf

Planområdet er ca. 1500 daa og omfatter hele Bjørkøya. Planområdet ligger på østsida av Langesundsfjorden og ligger mellom Risøya i sør og Siktesøya i vest.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye hytteområder/videreutvikle Herøya arbeiderforening sitt feriested og hytteområder, samt å øke tilgjengeligheten for allmennheten til strandområdene og andre naturområder. Videre er hensikten å sikre vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer samt å øke tilgjengeligheten ved universell utforming. Det legges til rette for bygging/etablering av ca. 100 nye hytter/utleiehytter og det legges opp til etablering av ca. 25 nye utleieenheter i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse. 13 eksisterende ”HAF-hytter” skal rives. Ca. 50 eksisterende hytter er videre lagt inn i planen.

Reguleringsplanen inkl. konsekvensutredning kan sees på Servicesenteret, Storgata 153.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Eventuell klage skal først fremmes skriftlig for Utvalg for plan og kommunalteknikk fortrinnsvis via elektronisk høringsvar eller sendes Virksomhet for byutvikling, Pb 128, 3901 Porsgrunn innen 10.08.2012.

 

Øvrige viktige saksdokumenter er:

Sentrale dokumenter i plansaken:
Reguleringsplan29.02.12 A3.pdf
Reguleringsplan 29.02.12 A0 1til2000.pdf
Oversiktskart, dat. 29.02.12.pdf
NATURKARTLEGGING - vedlegg til KU 07.06.11.pdf
Illustrasjonsplan A3 29.02.12 .pdf
Illustrasjonsplan A0 29.02.12.pdf
BjørkøyaNaturtype tillegg 06.10.11.pdf
29.02.12 Rev. REGULERINGSBESTEMMELSER.pdf
29.02.12 Arealregnskap.pdf
05.09.11 Arkeolog. reg.pdf

 

Reguleringsplan for Bjørkøya, med tilhørende konsekvensutredning, til offentlig ettersyn/høring som var ute i perioden 01.07.11 – 02.09.11
Plankart (pdf)
Planbeskrivelsen (pdf)
Illustrasjon av reguleringsplan (pdf)
Kommunens fastsetting av planprogram (pdf)
Konsekvensutredning mai 2011 (pdf)
Tillegg til konsekvensutredningen (pdf)
Vedlegg til konsekvensutredningen (pdf)
Reguleringsbestemmelser (pdf)
Modellbilder/illustrasjoner (pdf)
Naturtypekartlegging (pdf)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut