'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Reguleringsplan for fjordgløttvegen 23 og 25 - offentlig ettersyn. Avsluttet.

Planforslaget er på offentlig ettersyn i perioden 12. februar til 15. mars.

Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtok i møte den 17.11.09 (sak 84/09) med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, og med henvisning til saksframlegget, at privat forslag til reguleringsplan for ” Fjordgløttveien 23 og 25 plan nr. 0768 datert 20.10.2009 med tilhørende bestemmelser datert 20.10.2009 legges til offentlig ettersyn.

OversiktskartPlanområdet omfatter eiendommene Fjordgløttvegen 23 og 25 vest for Oasen Fritid på Heistadtangen. Planen viser 4 bygninger med til sammen 54 leiligheter. Bygningene er orientert omkring et felles tun som åpner seg mot fjorden, og høyden trapper seg ned fra 4  etasjer i bakkant til 2 mot vannet. Utformingen tilpasser seg derved landskapet og sikrer gode sol- og utsiktsforhold, så vel for de nye leilighetene som omgivelsene forøvrig. Bygningenes plassering gir gode skjermede uteområder, og nedtrappingen mot vannet bidrar til å gi prosjektet et beskjedent uttrykk fra fjorden.

For prosjektet har det vært et overordnet mål å sikre ferdsel og allmenn tilgjengelighet langs sjøen. I forhold til dagens situasjon vil en utbygging som foreslått være positiv for friluftslivet ved at et nytt strandområde med kyststiforbindelse sikres for allmennheten og opparbeides.

- Oversiktskart.pdf
- 03.02.2010_4770 REGULERINGSPLAN.pdf
- Reguleringsbestemmelser_Fjordgløttvegen 23_25.pdf
- Saksframlegg 1g beh.pdf
- Saksprotokoll_1gbeh.pdf

Planforslaget med tilhørende bestemmelser er lagt ut på Servicesenteret, Storgata 153
Mulige merknader må sendes til utvalg for plan og kommunalteknikk innen 15.03.10, fortrinnsvis via elektronisk skjema.
Adresse: Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn
Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til Byutvikling.

Saksbehandler: Siv Wiersdalen   tlf.nr. 35547423

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut