'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Reguleringsplan for Lahelle Sør, godkjent

Bystyret har i sitt møte 04.04.2013 i sak 30/13 godkjent Reguleringsplan for Lahelle Sør.

Planområdet måler ca. 19,4 daa og ligger ned mot elva nord for Lahelle brygge på Vestsida med atkomst fra vegen Plassen.

Hensikten med planen er å legge til rette for ca 90 nye boliger i blokkbebyggelse/ lavblokk i planområdet.

Reguleringsplanen består av plankart og planbestemmelser, begge sist datert  30.01.13, samt saksframlegg til 1. gangsbehandling med PTK sitt vedtak i møte 12.04.2011 og saksframlegg til sluttbehandling med bystyrets godkjenningsvedtak i møte 04.04.2013.

Plandokumenter som pdf-filer:

138_01_Oversiktskart.pdf

138_02_Saksframstilling m godkjenningsvedtak.pdf.pdf

138_03_Saksframstilling 1.x m vedtak.pdf.pdf

138_04_Plankart.pdf.pdf

138_05_Planbestemmelser.pdf.pdf

138_06_Oversiktsskisse,pdf.pdf

138_07_Illustrasjonsplan.pdf.pdf

138_08_Fotomontasje 1.pdf.pdf

138_09_Fotomontasje 2.pdf.pdf

138_10_Snitt A-A.pdf.pdf


Ved spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Lars-Petter Ose, tlf. 35 54 78 50
e-post: Lars.petter.ose@porsgrunn.kommune.no

Bystyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Miljøverndepartementet. Eventuelle merknader sendes fortrinnsvis som elektroniske høringssvar. Kage kan også fremmes skriftlig for Utvalg for plan og kommunalteknikk innen 18.05.2013 i brevs form adressert til:

Porsgrunn kommune
Byutvikling
Postboks 128
3901 Porsgrunn

Innkomne høringsuttalelser:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut