'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Privat forslag til reguleringsplan for området Porsgrunn Porselensfabrikk. Avsluttet.

Utvalget for plan og kommunalteknikk vedtok i møte den 05.10.10 (sak 42/10) at planforslag for området Porsgrunn Porselensfabrikk legges ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legges ut i perioden 22.10.10 – 03.12.10, (jfr. PBL § 12-10).

Planområdet har en utstrekning på ca.48 daa.  Av dette er ca.10 daa sjøareal. 
Planforslaget omfatter først og fremst Porsgrunn Porselensfabrikks arealer og tidligere Norrøna fabrikker, som ligger i sydvestre del av planområdet. I tillegg er også noen mindre bolig- og forretningseiendommer langs sydsiden av Drangedalsvegen innlemmet i planen.

Hensikten med planen er å omregulere fabrikkområdet fra industri til ”senterområde” (forretning/kontorformål/bolig) m.m.
I tillegg til endret bruk av eksisterende bygningsmasse viser planforslaget muligheter for noe ny bebyggelse innenfor fabrikkområdet og langs Drangedalsvegen.

Forslag til reguleringsplan.pdf
Forslag til bestemmelser 150910.pdf
Saksframlegg_sak 42/10.pdf
Saksprotokoll - vedtak Utvalg for plan og kommunalteknikk 42-10.pdf
Landskapsplan Rev A L A1 1-500 Fase1 180610.pdf
Landskapsplan Rev A L A1 1-500 Fase2 180610.pdf
Flyfoto/Illustrasjon.jpg
Illustrasjon fra Porsgrunnsbrua.jpg

Saksdokumentene kan også sees på Kommunens servicesenter, Storgata 153.
Eventuelle merknader sendes fortrinnsvis via elektronisk høringssvar eller til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 03.12.2010.
Merknader kan også sendes til e-postadressen: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Saksbehandler: Einar Barosen tlf.nr. 35 54 74 27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut