'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kommuneplanens arealdel 2013 - 2025, igangsetting

Varsel om igangsetting av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel.

 

Formannskapet vedtok den 08.11.12 å sette i gang arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel, jfr. plan- og bygningslovens § 11-12 og 11-13.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 er det utarbeidet et forslag til planprogram. Hensikten med forslaget til planprogram er å legge til rette for en offentlig diskusjon om hva som skal prioriteres i rulleringen/gjennomgangen av arealdelen. Dette gjelder både innholdet i planleggingen og hva som skal konsekvensutredes. Grenlandskommunene og fylkeskommunen samarbeider om og samordner revideringen av arealdelene og Regional plan for samordning av areal og transport. Forslag til planprogram bygger på felles forutsetninger.

Forslag til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn på servicesenteret, Storgata 153, og er også tilgjengelig på kommunens internettsider:

Innspill vedrørende forslag til planprogram og til kommuneplanens arealdel, sendes til Porsgrunn kommune, Byutvikling, postboks 128, 3901 Porsgrunn. Frist for merknader er 7 januar 2013.

Kontaktpersoner:
Jon Keim, tlf.35 54 74 26, Jon.Keim@porsgrunn.kommune.no .

Ena Selimotic, tlf.35 54 74 29, Ena.Selimotic@porsgrunn.kommune.no .

 

Forslag til planprogram

Bakgrunnsdokumentasjon

Saksframlegg

Vedtak

Fastsatt planprogram

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut