'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kommundelplan idrett-fysisk aktivitet. Avsluttet.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2020 til offentlig ettersyn.

Høringsbrev - (word).

Høringsbrev - (pdf).

Høringsbrev - (odt).

Høringsforslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - (word).

Høringsforslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - (pdf).

Høringsforslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - (odt).

Formannskapet i Porsgrunn vedtok i møte 14.05.09, sak 56/09, å legge kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Porsgrunn kommune 2009 – 2020 ut til høring. Dette er i samsvar med plan- og bygningslovens § 20.

Planen er ment som et middel for å få styrt utbygginga av idretts- og friluftsanlegg slik at disse i størst mulig grad samsvarer med innbyggernes/brukernes behov og det offentliges eller organisasjonenes evne til å drive disse anleggene. I tillegg skal den gi en pekepinn på hvilke aktivitetsområder kommunen synes det er riktig å satse på i årene framover.

Det er viktig at alle som har prosjekter i f t nybygg eller rehabiliteringer som det skal søkes om spillemidler til, sjekker om disse ligger inne i planen. Det er en forutsetning for å kunne søke om spillemidler at disse er med i slik plan. Gi tilbakemelding innen høringsperiodens utløp hvis ikke prosjektene ligger inne. Vi ber også om tilbakemeldinger i forhold til feil om mangler i registreringsopplysningene i planen.

Som sentral part i høringsprosessen, sendes dokumentet direkte til deres instans.

Høringsforslaget legges også ut til offentlig ettersyn på servicekontoret i Storgt 153 og dokumentet finnes i tillegg på Porsgrunn kommunes internettsider.

Eventuelle merknader til planen må sendes Porsgrunn kommune – kultur, idrett og fritid, postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no innen torsdag 2. juli 2009.

Du kan også levere inn din høringsuttalelse elektronisk, se til opp høyre på denne siden.

Saksbehandlere som kan kontaktes ved evt spørsmål er Jørgen Olsvoll, tlf 35547263, mobil 91559502 eller Bent Salvesen, tlf 35547265, mobil 48094864.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut