'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Jernbaneverket varsler igangsetting av reguleringsplanarbeid (mindre reguleringsendringer) for Vestfoldbanen parsell 12.2, dobbeltspor

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-8 varsler Jernbaneverket oppstart av omregulering av den reguleringsplan for dobbelt­sporet jernbane som ble vedtatt i Porsgrunn kommune 12.07.2010.

UTVIDET VARLINGSOMRÅDE PÅ STREKNINGEN LARVIK GRENSE - MARKAVEGEN

Jernbaneverket varsler  en utvidelse av varslingsområdet for det igangsatte reguleringsplanarbeid (mindre reguleringsendringer) for Vestfoldbanen parsell 12.2, dobbeltspor. Utvidelsen av varslingsområdet gjelder på strekningen fra Larvik grense i øst til Markavegen i vest.

17.11.11 Adresseliste.xls
17.11.11 Varslingsbrev.doc
17.11 kartskisse.pdf

Frist for innpill/uttalelse til det igangsatte reguleringsplanarbeidet er  08.12.11. Uttalelser kan sendes:

Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen
Att. Arild Herfindal
Postboks 217 Sentrum
0103 Oslo
Eller e-post: hear@jbv.no
Tlf. 915 37 655


Følgende igangsatte reguleringsplanarbeid ble varslet igangsatt 06.10.2011:

OversiktskartDet vil bli utarbeidet detaljregulering med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-3 og Jernbaneverket vil fremme saken for offentlig behandling.

Årsaken til det nå igangsatte omreguleringsarbeidet for Vestfoldbanen, parsell 12.2, dobbeltspor, er at den videre  detaljering i byggeplanleggingen har vist at det er behov for noen mindre justeringer av regule­ringsplanen.

En detaljert kartmessig oversikt, som bl.a inkluderer en oversikt over hvilke grunneiere som berøres,  er tilgjengelig  på Jernbaneverkets nettside www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen.

Adresseliste - offentlige og org.pdf
Adresseliste - private.pdf
Annonse -varsel.pdf
Varsel.pdf

Eventuelle innspill/merknader til det igangsatte arbeidet med disse reguleringsendringene sendes til:
Jernbaneverkets Utbyggingsdivisjon, att. Arild Herfindal,
Pb 217 Sentrum,
0103 Oslo
innen 3. november 2011.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut