'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Jernbaneverket har lagt forslag til detaljert reguleringsplan for “Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor – med endring” ut til offentlig ettersyn

Jernbaneverket la 15.02.12 ut til offentlig ettersyn, i h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 3-7, et forslag til detaljert reguleringsplan for “Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor – med endring” og tilhørende bestemmelser.

Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor Hensikten med planen er å legge til rette for en effektiv og konkurransedyktig jernbane. 

Planinnhold
Planområdet består av den nye jernbanetraseen fra Telemark grense til Håndverksveien i Porsgrunn. I tillegg omfatter planområdet massedeponiområder, rigg- og anleggsområder, rømningstunneler, atkomstveier og anleggsveier.

Høringsperiode
Planene ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 15.februar – 28.mars 2012 på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153. Planmaterialet er også tilgjengelig på Jernbaneverkets nettside : http://www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen

Informasjonsmøte
Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte torsdag 8. mars kl. 18.00 i kantina i teknisk bygg i Porsgrunn kommune. På møtet blir det orientert og status og fremdrift for planarbeidet, samt gitt anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Bakgrunn for endringene
Reguleringsendringen fremmes på bakgrunn av at Jernbaneverket etter reguleringsvedtaket i 2010 har fått mer detaljert kunnskap om arealbehov knyttet til rømningsveier, anleggsveier, riggområder med mer. Hovedtrekkene i planen er likevel de samme som i planen fra 2010 og jernbanetraseen er uendret.

Merknader må sendes innen 28.mars 2012 til:
Jernbaneverket Utbygging
Pb 217 Sentrum,
0103 Oslo.

Eventuelle spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Jernbaneverket Utbygging v/Arild Herfindal på e-post hear@jbv.no el. telefon 915 37 655.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut