'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Høringsforslaget til reguleringsplan (detaljregulering) for Osebakken Park til 2. gangs behandling 22.05.12

Det forslag til reguleringsplan for Osebakken Park som var på høring 06.05.11 - 17.06.11 legges fram for 2. gangs behandling i utvalg for plan og kommunalteknikk på møte 22.05.12.

Osebakken parkÅrsaken til den lange tid det har tatt å få vurdert/behandlet  innkomne uttalelser/merknader til planforslaget knytter seg til det forhold at Jernbaneverket har flere innsigelser til planforslaget.

Administrasjonen foreslår nå endringer av planforslaget for å imøtekomme Jernbaneverket, men fortsatt har Jernbaneverket  innsigelser til planforslaget. Reguleringsplanforslagets  nye områder for bebyggelse og anlegg (boligområder) gir plass til ca. 160 nye boligenheter i blokkbebyggelse i en variasjon fra 2 - 5 etasjer.

01 regplan osebakken park 24.02.11 A3.pdf
02.05.12 Endringsforslag best.pdf
04.05.12 ill.plan osebakken park 040512.pdf
08.05.12 Innsigelser fra JBV.pdf
bst osebakken park 240211.pdf
Dokumentliste dat. 04.05.12.pdf
Eksisterende situasjon.pdf
Endringer vist på kart dat. 30.03.11.pdf
Fotoillustrasjoner av ill.plan av 24.02.11.pdf
illplan osebakken park 24.02.11.pdf
Kart som viser foreslått ny plangrense i område BB.pdf
Saksframlegg til PKT-møte 22.05.12.pdf
Solstudier av ill.plan dat. 24.02.11.pdf
Utsnitt av gjeldende reg.plan.pdf

Byutvikling

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut