'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Godkjenning av reguleringsplan for Haslerlia

Bystyret vedtok i sitt møte 12.01.2012 i sak 4/12 privat forslag til ”Reguleringsplan for Haslerlia”, detaljplan med tilhørende bestemmelser.

HaslerliaReguleringsplanen består av plankart, sist revider 24.10.2011, planbestemmelser, sist revidert 01.12.11, samt saksframlegg til 1. behandling med PTK sitt vedtak i møte 12.04.2011 og saksframstilling til sluttbehandling med bystyret sitt godkjenningsvedtak i møte 01.12.11.

Planområdet måler 21,4 daa og ligger rett øst for Bergsbygdavegen, sør for Lillegårdsområdet og ca 250 meter nord for Døvik småbåthavn. 

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av nye 10 frittliggende eneboliger.

Plandokumenter som pdf-filer:

Haslerlia OVERSIKTSKART.pdf
Haslerlia GODKJENNINGSVEDTAK 12.01.12.pdf

Haslerlia SAKSFRAMLEGG 1X.pdf
Haslerlia SAKSFRAMLEGG 2X.pdf
Haslerlia SAKSPROTOKOLL 1X.pdf
Haslerlia PLANKART.pdf
Haslerlia ILLUSTRASJONSPLAN.pdf
Haslerlia PLANBESTEMMELSER.pdf

Ved spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Lars-Petter Ose, tlf. 35 54 78 50 eller e-post: Lars.petter.ose@porsgrunn.kommune.no

Bystyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Miljøverndepartementet.

Eventuell klage skal fremmes skriftlig for Utvalg for plan og kommunalteknikk innen 05.03.2012 fortinnsvis via elektronisk høringssvar eller i brevs form adressert til:

Porsgrunn kommune
Byutvikling
Postboks 128
3901 Porsgrunn

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut