'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Godkjennelse av reguleringsplan for Brevik indre havn og deler av Øya

Bystyret vedtok i et møte den 13.9.2012 (sak 83/12) forslag til “Reguleringsplan for Brevik indre havn og deler av Øya,” med tilhørende bestemmelser.

Brevik indre havn og ØyaReguleringsplanen består av plankart og bestemmelser revidert 8.10.12 i henhold til bystyrets vedtak 83/12 i møte 13.9.12.

Videre består de sentrale plandokumenter av saksframlegg/saksprotokoll inkl. planbeskrivelse i PKT-sak 37/11 og saksframlegg/saksprotokoll og endelig bystyrevedtak 83/12 i møte 13.9.12. 

Reguleringsbestemmelser Brevik.pdf
Reguleringsplankart Brevik.pdf
Saksframlegg PKT-sak 37-11.pdf
Saksfremlegg i bystyremøte 13.09.12, sak 83-12.pdf
Saksprotokoll bystyremøte 13.09.12, sak 83-12.pdf
Saksprotokoll PKT-sak 37-11.pdf

Planområdet er ca. 195 daa. Områdets avgrensing fremgår av kartet.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av Brevik indre havn og å få løst Breviks store parkeringsproblemer gjennom en realistisk og framtidsrettet parkeringsløsning. En viktig målsetting med planen er å sikre det bevaringsverdige bygningsmiljøet i byen, samt å utvikle dette videre til et levende og mangfoldig bysenter med forankring i byens maritime historie, identitet og særtrekk som en tett og intim trehusby. Planen legger til rette for god offentlig tilgjengelighet, attraktive byrom, og en utvikling av byens indre havn som ivaretar havnens historie.

Følgende reguleringsplaner ble vedtatt opphevet helt eller delvis samtidig med godkjennelse av “Reguleringsplan for Brevik indre havn og deler av Øya.”

  1. Reguleringsplan for Brevik sentrum, plan nr. 0813, egengodkjent 30.01.92
  2. Del av regulerings- og bebyggelsesplan for Øya, plan nr. 804, stadfestet 03.08.79, sist rettet 15.01.85.
  3. Endring av reguleringsplan for Brevik sentrum, området Sjøloftet-Tollboden, plan 813, egengodkjent 11.11.97.
  4. Regulerings- og bebyggelsesplan for et område langs Heksa på Åsen, plan nr. 806, stadfestet 22.05.80, rettet 25.02.80.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Eventuell klage skal først fremmes skriftlig, fortrinnsvis via elektronisk skjema, eller for Utvalg for plan og kommunalteknikk og sendes Virksomhet for byutvikling, Pb 128, 3901 Porsgrunn innen 16.11.2012.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut