'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Godkjennelse av reguleringsplan (detaljregulering) for Vestfoldbanen delparsell 12.2, dobbeltspor. Avsluttet.

Porsgrunn kommune vedtok 12.07.10, ordførersak 1/10, forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Vestfoldbanen, delparsell 12.2 dobbeltspor, med tilhørende bestemmelser.

VestfoldbanenPlanområdet strekker seg fra fylkesgrensa mot Vestfold i Langangen og nordvestover til Håndtverksvegen (ca. 500 m sør for Porsgrunn stasjon). I tillegg til denne jernbanestrekningen på ca. 13, 4 km omfatter planområdet massedeponiområder, rigg- og anleggsområder, rømningstunneler, atkomstveger og anleggsveger.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av en effektiv og konkurransedyktig jernbane mellom Farriseidet og Porsgrunn stasjon. 

Oversikt over planområdet.pdf
Reguleringsplankart og bestemmelser.pdf
Saksframlegg i ordførersak 01-10.pdf
Saksprotokoll ordførersak 01-10.pdf
Samlet saksframstilling bystyresak 54-10.pdf

Samtidig med godkjennelsen av ny dobbeltsporet bane ble reguleringsplanen for enkeltsporet jernbane opphevet. Den opphevede ”reguleringsplan for modernisering av Vestfoldbanen parsell 12.2 Telemark grense – Porsgrunn stasjon, ny trasé inkl. massedeponier” ble egengodkjent 21.02.02/30.09.04.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Eventuell klage skal først fremmes skriftlig for Utvalg for plan og kommunalteknikk og sendes fortrinnsvis via elektronisk høringssvar eller skriftlig til Virksomhet for byutvikling, Pb 128, 3901 Porsgrunn innen 30.09.2010.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut