'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Godkjennelse av reguleringsplan (detaljregulering) for Porsgrunn Porselensfabrikk. Avsluttet.

Bystyret vedtok i møte 10.02.11, (sak 15/11) forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Porsgrunn Porselensfabrikk, med tilhørende bestemmelser.

Planområdet har en utstrekning på ca.48 daa.  Av dette er ca.10 daa sjøareal. 

Planforslaget omfatter først og fremst Porsgrunn Porselensfabrikks arealer og tidligere Norrøna fabrikker, som ligger i sydvestre del av planområdet. I tillegg er også noen mindre bolig- og forretningseiendommer langs sydsiden av Drangedalsvegen innlemmet i planen.

Hensikten med planen er å omregulere fabrikkområdet fra industri til ”senterområde” (forretning/kontorformål) m.m.

I tillegg til endret bruk av eksisterende bygningsmasse viser planforslaget muligheter for noe ny bebyggelse innenfor fabrikkområdet og langs Drangedalsvegen.

Godkjennelse av reguleringsplan.pdf
Bestemmelser rettet etter bystyrets beh..pdf
01reg PP A3 03.02.11.pdf

Reguleringsplanen kan sees på Servicesenteret, Storgata 153.
Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Eventuell klage skal først fremmes skriftlig for Utvalg for plan og kommunalteknikk og sendes Virksomhet for byutvikling,
Pb 128, 3901 Porsgrunn
innen 30.03.2011.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut