'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Godkjennelse av reguleringsplan (detaljregulering) for Grava, Heistad. Avsluttet.

Bystyret vedtok i møte 31.03.11, sak 18/11, forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Grava, Heistad, med tilhørende bestemmelser.

Planområdet er ca. 8,3 daa og ligger ca. 500 m vest for Breviksvegen i sørøstre del av landbrukseiendommen Grava Søndre (gnr 66/bnr 1). Området grenser i vest og nord mot gårdens innmark, i øst mot et friområde og en g/s-veg. Sørgrensa følger vegen Grava Terrasse.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av 3 eneboliger og 2 to-mannsboliger. 

21.09.10 Beskrivelse Grava 10.doc
Bystyresak 18-11, planvedtaket.pdf
Endelig reguleringsplankart, vedtatt 31.03.11 A3-1000.pdf
Endelige reg.bestemmelser vedtatt 31.03.11.doc
Illustrasjonsplan. dat. 26.08.10.pdf
Oversiktskart 2.pdf
Oversiktskart reg.planområdet Grave, Heistad.doc

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Eventuell klage skal først fremmes skriftlig for Utvalg for plan og kommunalteknikk og sendes Virksomhet for byutvikling, Pb 128, 3901 Porsgrunn innen 20.05.2011.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut