'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Fylkesveg 32 Gimlevegen – Augestadvegen, reguleringsplan (detaljregulering) med konsekvenseutredning – planprogram fastsatt av kommunen 23.08.11. Avsluttet.

Det er i samband med igangsatt reguleringsplanarbeid (detaljregulering) for Fv 32 Gimlevegen – Augestadvegen krav om utarbeidelse av konsekvensutredning.

Sammen med varslet om igangsatt reguleringsplanarbeid har det vært lagt ut et forslag til planprogram for denne konsekvensutredning til offentlig ettersyn i perioden 10.05.11 til 23.06.11. 

Forslaget til planprogram er utarbeidet av Statens vegvesen for Telemark fylkeskommune som er vegeier.

I planprogrammet redegjøres bl.a. for:

  • 1. Formål/hensikt med planarbeidet
  • 2. Bakgrunnen for arbeidet
  • 3. Dagens situasjon
  • 4. Planavgrensningen
  • 5. Overordnede planer og føringer
  • 6. Planprosess og medvirkning
  • 7. Redegjørelse for planen
  • 8. Konsekvenser
  • 9. Foreslåtte utredninger

 PKT-sak 49-11 - Fastsetting av planprogram.pdf

Det er innkommet tjue uttalelser til forslaget til planprogram/planarbeidets igangsettingsvarsel.

Som ansvarlig myndighet fastsatte/vedtok Porsgrunn kommune ved Utvalg for plan og kommunalteknikk planprogrammet, sist dat. 01.07.11, i sitt møte 23.08.11 (sak 49/11).

Med grunnlag i planprogrammet vil Statens Vegvesen nå få utarbeidet et konkret forslag til reguleringsplan (detaljregulering) med konsekvensutredning for Fv32 Gimlevegen – Augestadvegen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut