'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan for et område med søndre del av Kulåsen på Sandøya, detaljregulering - offentlig ettersyn. Avsluttet.

Porsgrunn kommune ved Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtok i møte 21.06.11 i sak 35/11 å legge privat forslag til Reguleringsplan for et område med søndre del av Kulåsen på Sandøya.

KulåsenDetaljregulering med tilhørende bestemmelser, ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 01.07.11-02.09.11.

Planområdet dekker et areal på ca 39,2 daa og ligger inntil Nordre Maiensveg i nordvestre del av Sandøya.

Hensikt med planforslaget er å legge til rette for 7 nye fritidseiendommer på del av landbrukseiendommen 33/2 og å dele en eksisterende fritidseiendom i to hyttetomter.

Planforslaget med tilhørende bestemmelser er lagt ut på kommunens servicesenter i Storgata 153.

Eventuelle merknader må sendes Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn eller via elektronisk høringssvar innen 02.09.2011.

Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes Byutvikling ved saksbehandler: Lars-Petter Ose, tlf. 35 54 78 50.

KULÅSEN OVERSIKTSKART.pdf
Kulåsen Plankart 1X.pdf
KULÅSEN Regbest 1X.pdf
KULÅSEN Saksframlegg 1X.pdf
KULÅSEN Saksprotokoll 31-11 21.06.11.pdf
KULÅSEN Snitt 1X.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut