'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan for Haslerlia, detaljregulering - offentlig ettersyn

Porsgrunn kommune ved Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtok i møte 23.08.11 i sak 50/11 å legge privat forslag til Reguleringsplan for Haslerlia, detaljregulering med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i perioden 09.09.11 til 21.10.11.

HaslerliaPlanområdet dekker et areal på ca 21,5 daa og ligger ca 5 km fra Porsgrunn sentrum rett øst for FV 4, Bergsbygdavegen, like sør for Lillegården og ca 250 meter fra Døvik småbåthavn.  

Planforslaget er fremmet av grunneierne Stian Madsen og Martin Pettersen-Moe, og hensikt med planforslaget er å legge til rette for en videreutvikling av området med eneboliger. Med tanke på at området som helhet skal gis en terrengform og landskapsmessig håndtering som sikrer interesser med hensyn til framtidig bruk av området.

Planforslaget med tilhørende bestemmelser er lagt ut på kommunens servicesenter i Storgata 153.

Eventuelle merknader må sendes Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn eller via elektronisk høringsvar innen 21.10.2011.

Send inn elektronisk høringssvar her

Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes Byutvikling ved saksbehandler: Lars-Petter Ose, tlf. 35 54 78 50.


Haslerlia OVERSIKTSKART.pdf
Haslerlia Samla Saksframstilling.pdf
Haslerlia PLANKART 06 06 11.pdf
Haslerlia PLANBEST 06.06.11.pdf
Haslerlia ILLUSTRASJONSPLAN 06 06 11.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut